VÍ DA – GÓC THƠ THẨN

CHUYỆN TÌNH TIỀN VÀ VÍ  “Tiền ơi thương lấy Ví cùng Tuy rằng khác loại nhưng chung một nhà” Nếu Tiền  đành đoạn rời xa Nhà ta chẳng khác chi là tha ma Còn đâu sớm tối la cà Khi ngồi quán cóc lúc ra Xem thêm …